Vertrouwens Contactpersoon

Klachten en veiligheid

contactpersoon veilig op school.

 

Mick Kamstra is aanspreekpunt en eerste opvang voor (en ouders van) leerlingen die met pesten, discriminatie, sexuele intimidatie of machtsmisbruik geconfronteerd worden. De contact persoon veilig op school verwijst ouders en/of leerlingen naar de juiste instanties. Daarnaast heeft hij/zij ook tot taak om informatie te geven over de te volgen procedure bij een klacht. De contactpersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de verkregen informatie van ouders en kinderen. 

Vertrouwenspersoon

Librijn heeft twee onafhankelijke vertrouwenspersonen die u kunt benaderen met vragen of situaties die u niet direct met de leerkracht of directie van de school wilt bespreken. Het gaat hier bijvoorbeeld ook over misdragingen van personen in of rond de school. De vertrouwenspersoon kan u adviseren over te nemen stappen of kan een bemiddelende rol spelen. 

De vertrouwenspersonen voor Librijn openbaar onderwijs zijn:

Nicole Kik ( n.kik@onderwijsadvies.nl) tel: 06 30 77 67 51

Pieter de Wit (p.dewit@onderwijsadvies.nl) tel: 0182 556 499