Bewegingsonderwijs

De onderbouw (groep 1/2) maakt gebruik van het speellokaal. Onder begeleiding van de eigen groepsleekracht wordt de motoriek ontwikkeld door middel van verschillende activiteiten. De kinderen dragen hierbij gymkleding. Deze gymkleding blijft op school. Elke keer voor een vakantie wordt u gevraagd de gymkleding mee naar huis te nemen en te wassen.

 

De midden- en bovenbouwgroepen gymmen twee keer per week (woensdag en vrijdag) onder leiding van een vakleerkracht. Tijdens de gymles dragen de kinderen gymkleding.

 

Na de gymles wordt er gedouched. Alle kinderen moeten een handdoek meenemen en eventueel badslippers. Een vriendelijk verzoek van onze kant aan alle ouders/verzorgers is of u iedere keer als uw kind gym heeft gehad, wilt controleren of alle kleren thuis weer uit de tas zijn gekomen. Er blijven namelijk nogal eens spullen in de kleedkamer. De gevonden gymspullen liggen in een mand in de hal of bij de conciërge.

Gelet op eigen en andermans veiligheid is het regel dat sieraden tijdens de gymles worden afgedaan. Dispensatie op deze regel dient bij de directeur te worden aangevraagd. Bij piercings is dit in het algemeen niet mogelijk. Als er sprake is van een ongeval ten gevolge van een piercing of ander sieraad, is de drager van de piercing verantwoordelijk voor eigen en andermans schade.

 

Sportdag

Ieder jaar is er een sportdag.

De kinderen van de groepen 5 t/m 8 kunnen ook meedoen aan sportevenementen die na schooltijd worden georganiseerd.