Ouderavonden en contacten

Om uw kind(eren) precies datgene te bieden, dat voor hun ontwikkeling nodig is, is een goed contact tussen de ouders en de leerkrachten van groot belang.

Ouders hebben vaak dingen in de gaten waar leerkrachten niets van merken en andersom geldt dat ook. We willen de kinderen zo goed mogelijk leren kennen en daarbij is uw hulp nodig. Schroom daarom niet om vragen te stellen of om iets te vertellen. U kunt ook altijd na school werkjes of materiaal komen bekijken.

 

De ontwikkeling van uw kind wordt besproken vanaf de onderbouw aan het hand van het Montessori Kind Volgsysteem. Deze gesprekken duren ongeveer 20 minuten. In een schooljaar zijn er twee gesprekken. De maand waarin u uitgenodigd wordt voor een gesprek is afhankelijk van de geboortedatum van uw kind. Daarnaast gaan we bij de jongste kinderen van elke bouw op huisbezoek.
U krijgt één maal per jaar een geschreven verslag over de ontwikkeling van uw kind mee naar huis.

 

Op initiatief van leerkracht of ouders kan er tussentijds, bijvoorbeeld bij een zorgvraag, een extra gesprek worden afgesproken.
De leerkracht van de bovenbouw geeft in juni groep zeven een voorlopig advies en in februari in groep acht is er een gesprek met de ouder(s), waarin definitief advies wordt gegeven over het voortgezet onderwijs.