Stichting Vrienden Jan Vermeerschool

In juli 2002 werd naar aanleiding van de beperkte financiële middelen van de Ouderraad de stichting Vrienden Jan Vermeerschool opgericht.
 

Stichting Vrienden Jan Vermeerschool

In juli 2002 werd naar aanleiding van de beperkte financiële middelen van de ouderraad de stichting Vrienden Jan Vermeerschool opgericht. Het doel van de stichting is om via donaties van ouders, subsidies en acties geld in te zamelen om extra's voor de school mogelijk te maken. Als rechtspersoon kan het bestuur fondsen benaderen. Jaarlijks wordt er in een mail of Parro bericht om een donatie van de ouders gevraagd.

Verschil stichting VJV en de vrijwillige ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage is niet verplicht en is bedoeld voor activiteiten zoals schoolreisjes en sportdagen. Alle kinderen mogen hieraan meedoen, ook als ouders de ouderbijdrage niet hebben betaald. Montessorischool Jan Vermeer wil die vrijwillige ouderbijdrage laag en daarmee betaalbaar voor iedereen houden. Gevolg van die keuze is dat er niet genoeg geld is voor extra activiteiten en voor bijvoorbeeld extra iPads, computers of andere hulpmiddelen. De Stichting Vrienden Jan Vermeerschool is in het leven geroepen om die meerkosten op zich te nemen.
Meer dan rekenen, lezen en schrijven
Die extra’s vinden wij als school en als stichting belangrijk, omdat onderwijs meer is dan alleen rekenen, lezen en schrijven. De extra activiteiten bieden verschillende voordelen. Leerlingen krijgen een brede ontwikkeling mee en tegelijkertijd kunnen we de leerkrachten meer ontlasten. In het voorbije jaar heeft de stichting techniek-, kook-, en muzieklessen, lessen mediawijsheid en onze befaamde moestuin gefinancierd. Ook hebben wij een bedrag gereserveerd voor het jaarboek. 
Een donatie aan de stichting Vrienden Jan Vermeer is net als de vrijwillige ouderbijdrage ook niet verplicht maar is natuurlijk wel zeer welkom.

 

Het stichtingsbestuur heeft de volgende samenstelling:

  • Penningmeester Thomas Tolsma (Raam)
  • Lid Haukit Yu (Raam)
  • Lid Dolf Manschot (Raam)
  • Lid Barber Brinkman (MD) 
  • Lid Coen van Kraneneburg (MD)
  • Vertegenwoordiger van team Karin Keizer (Raam)
  • Lid team Bianca Winolts (MD)

 

Contactinformatie

E-mail: vrienden@jan-vermeer.nl 

In persoon: je kunt alle leden van de stichting aanspreken op de gang

Bijdragen?

Mocht u een extra bijdrage over willen maken, dan kan dat op

Gironummer NL14INGB0009396740

t.n.v. Stichting Vrienden Jan Vermeerschool, Delft.

U kunt ook periodiek een klein bedrag overmaken.

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.