Taakverdeling binnen de MR

  • Opstellen van agenda: secretaris in overleg met voorzitter 
  • Overleggen over agenda met directie: secretaris 
  • Notuleren: roulerend (met uitzondering van voorzitter en secretaris) 
  • Opstellen van samenvatting voor nieuwsbrief: notulist 
  • Actualiseren van MR informatie op website: Charley (aanvoer informatie door allen) 
  • Archiveren en inbrengen van inkomende post: secretaris 
  • Bijhouden overzicht besluiten en adviezen: secretaris 
  • Wanneer het nodig is om onderwerpen verder te bestuderen of zaken uit te werken, zal dit tijdens de MR vergadering worden besproken en worden verdeeld onder de MR leden naar gelang kennis en beschikbaarheid op dat moment.