Uitstroom naar het Voortgezet Onderwijs

Na groep 8 stromen de kinderen van onze school naar heel veel verschillenden middelbare scholen uit. De aansluiting naar niet-Montessori voortgezet onderwijs verloopt doorgaans zonder problemen. Scholen voor voorgezet onderwijs geven aan dat zij de zelfstandigheid van onze kinderen opvallend vinden. De meeste kinderen kiezen voor het Haags Montessori Lyceum, het Montaigne, het Grotius, het Stanislas of het CLD. Een enkel kind gaat naar het Novum, het Haganum of het Lyceum voor Beeldende vorming. Elk jaar stroomt ongeveer 70% van de kinderen van onze school uit naar een HAVO of VWO brugklas.

 

Op de website van scholen op de kaart  is meer informatie te lezen.