Missie, visie en waarden

Missie

‘Ieder kind in vrijheid laten uitgroeien tot zelfstandige wereldburger’

 

Montessorionderwijs heeft als doel kinderen zichzelf te laten zijn: onafhankelijk te zijn, eigenwaarde en vertrouwen in de eigen persoonlijkheid te hebben.

We zien dit als belangrijke eigenschappen om een snel veranderende samenleving tegemoet te kunnen blijven treden. Kinderen ontwikkelen zich hiermee tot volwassenen die in de 21e eeuw hun bijdrage kunnen leveren.”

 

'Door het kind naar een betere wereld – Education for Life'. 


Kinderen doorlopen in ‘vrijheid in gebondenheid’ hun eigen ontwikkeling. Zij maken zelf keuzes, leren verantwoordelijkheid te nemen, gaan op onderzoek uit en werken samen. 

 

Door ‘zelf te doen en te denken' groeien kinderen uit tot zelfstandige wereldburgers die oog hebben voor elkaar en de wereld om hen heen.

 

Visie

‘Een brede, individuele ontwikkeling binnen een rijke, uitdagende leeromgeving’


Kinderen hebben een natuurlijke, noodzakelijke drang tot zelfontwikkeling. We koesteren het potentieel van elk kind door hen leerervaringen te bieden die hun intellectuele, fysieke, emotionele en sociale ontwikkeling ondersteunen.

 

Waarden

Vrijheid

Wij zijn zelfstandig en maken in vrijheid keuzes die goed voor onszelf  en anderen zijn. Daardoor groeien we op een natuurlijke manier.

Nieuwsgierigheid

Door ‘onderzoek, creativiteit en leergierigheid naar kennis’, ervaren wij onderdeel te zijn van de wereld
en leren wij omgaan met veranderingen.
Vertrouwen

Wij vertrouwen op onszelf en op elkaars kracht, wij zijn eerlijk en integer, nemen verantwoording voor wat wij doen.
Samen

Wij zorgen goed voor de wereld en elkaar. Wij helpen de ander, benutten elkaars talenten en komen samen verder.