Schoolgids

De schoolgids bestaat bij ons op school uit twee delen. Een brochure met vaste informatie over de school en het montessorionderwijs en daarnaast een gedeelte wat jaarlijks wijzigt. Dit gedeelte wordt jaarlijks per e-mail verspreid onder de ouders. De schoolgids van het schooljaar 2023-2024 kan hier geopend worden.