Een handje als logo

Onze school heeft een eigen huisstijl, de handafdruk. Dit logo is niet zomaar tot stand gekomen, het is niet zomaar een plaatje. Het is een symbool dat ergens voor staat.

  • De hand staat voor de handdruk die leerkracht en kind elkaar elke dag geven als ze binnen komen. Als je iemand een hand geeft dan begroet je hem. Het wil zeggen dat elk kind belangrijk is, centraal staat.
  • Een kinderhand is nog niet volgroeid. Er is een groei, een ontwikkeling in gang gezet. Net zoals bij de kinderen die onze school doorlopen.
  • Een open hand staat voor alles wat op je af komt.
  • Een hand vertegenwoordigt ook de tastzin, het gebaar en de emotionele ontwikkeling.
  • De 'spiraal' in de hand staat voor enerzijds het naar binnen richten, je op jezelf concentreren, anderzijds vanuit het middelpunt ook weer naar buiten richten. De spiraal is een pad waarlangs de innerlijke reis zich voltrekt.