Locatie: • Medicijnprotocol - Protocollen - Onderwijs

Medicijnprotocol

Wanneer kinderen medicijnen gebruiken en op school moeten innemen, mogen deze medicijnen niet zomaar door de leerkracht toegediend worden. Meer informatie over medicijnen leest u in het protocol voor medische handelingen op school.