Locatie: Locatie Raam - Nieuws

De Uitdaging van Librijn 2016

winnaars_van_de_uitdaging_van_librijn.jpgTwee gelukkige winnaars bij de 'Uitdaging 2016'. De Elsenburgschool in Rijswijk en de Jan Vermeerschool in Delft maakten samen met de leerlingen de mooiste plannen rond het thema duurzaamheid. Beide scholen kregen een bedrag van 7.000 euro om de plannen te realiseren.

Elf scholen hadden een plan ingediend rond het thema duurzaamheid. Ze presenteerden de plannen aan elkaar en aan de jury in het "Pret a Loger", de duurzaamheidswoning bij de TU-Delft.

De enthousiaste en vaak leuke presentaties gingen van ontwikkelde lesmethoden over duurzaamheid langs de aanleg van schooltuintjes naar de investering in zonnepanelen. Een moeilijke keuze voor de Jury die uiteindelijk koos voor het creatieve en actieve project van de Elsenburg rond de placticsoup en het milieubewuste, op de wereld georiënteerde duurzaamheidsprogramma van de Jan Vermeerschool.

 

Boomplantdag

Op 16 maart 2016 was het nationale boomplantdag. In Delft hebben alle leerlingen van groep 6 van de Montessorischool Jan Vermeer bomen geplant op het Rietveld zuidzijde. Op deze gracht wordt gewerkt aan het vernieuwen van de gas- en waterleidingen en de bestrating. Vol enthousiasme hebben de leerlingen kuilen gegraven, bomen geplant, water gegeven en vastgezet met tijdelijke steunpalen. Er waren 6 groepen die in totaal 11 bomen hebben geplant. Ze hebben “hun” boom ook een naam gegeven, zoals bijvoorbeeld Amarilla, Ypatus en Emma. Op school gaan ze naambordjes maken die bij de bomen zullen worden bevestigd. De inspanningen van de leerlingen werden ook door de buurt erg gewaardeerd. Als beloning werden mandarijnen uitgedeeld gesponsord door EkoPlaza.

 boomplantdag.jpg