Locatie: Studie- en administratiedagen - Agenda

Studiedagen

De school organiseert een aantal studiedagen per jaar om de deskundigheid van het team te vergroten. Alle kinderen zijn de gehele dag vrij op een studiedag. Op studiedagen werken alle leerkrachten gezamenlijk aan de ontwikkeling van de school. Hieronder zijn de voor dit schooljaar geplande studiedagen te vinden.

Studiedagen schooljaar 2018-2019

  • dinsdag 18 september 2018
  • maandag 29 oktober 2018
  • donderdag 6 december 2018
  • donderdag 18 april 2019
  • woensdag 26 juni 2019

 

Administratiedagen

Op administratiedagen werken de leerkrachten aan de administratie van de groep. Ze analyseren onder andere de toetsen, bereiden de gesprekken met ouders voor, schrijven handelingsplannen voor individuele kinderen. De leerkrachten kunnen deze dagen zelf invulling geven aan hun administratieve werkzaamheden. Op deze dagen zijn de leerkrachten (die die dag hun werkdag hebben) op school aanwezig. De kinderen zijn deze dagen vrij. Komend schooljaar zijn de administratiedagen gepland op:

Administratiedagen schooljaar 2017-2018

  • dinsdag 30 oktober 2018
  • maandag 4 maart 2019
  • dinsdag 25 juni 2019

 

Margedag

Per schooljaar is er één margedag beschikbaar. Deze dag kan ingezet worden voor calamiteiten zoals ijsvrij, staking, et cetera. Wanneer deze dag gedurende het schooljaar niet gebruikt wordt, hebben de kinderen vrij op:

  • vrijdag 19 juli 2019

 

Dan begint de zomervakantie dus een dagje eerder! Dit wordt in de één na laatste nieuwsbrief gecommuniceerd.